O FirmieOfertaKontakt
O Firmie

Katowickie Cmentarze Komunalne (do 31.12.2010 r. Komunalny Zakład Usług Pogrzebowych) zostały utworzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Katowicach nr XII/59/90 z dnia 10.12.1990 r. oraz na podstawie Decyzji nr 100/90 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 17.12.1990 r.

Numer statystyczny 003543014

KCK obejmują swym działaniem obszary cmentarzy komunalnych i tereny przycmentarne ustalone geodezyjnie i bezpośrednio do nich przyległe, które funkcjonalnie związane są z działalnością tych obiektów. Tereny te są własnością Gminy Katowice. Obiekty te stanowią: wejscie
  1. Centralny Cmentarz Komunalny przy ul. Murckowskiej 9
  2. Cmentarz Komunalny w Ligocie przy ul. Panewnickiej 45
  3. Cmentarz Komunalny w Murckach przy ul. Kołodzieja      
  4. Cmentarz Komunalny w Murckach przy ul. Goetla           
  5. Cmentarz Wojskowy w Brynowie przy ul. Meteorologów  

Zadaniem Katowickich Cmentarzy jest bieżące zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie objętym przedmiotem działania. A przedmiotem działania KCK jest:

·           wykonywanie prac zleconych w zakresie transportu zwłok;

·           świadczenie usług cmentarnych dla ludności;

·           zarządzanie i konserwacja cmentarzy komunalnych, z prowadzeniem pełnej ewidencji zmarłych;

·           sprawowanie nadzoru administracyjnego nad remontami bieżącymi obiektów cmentarnych;

·           prowadzenie ewidencji w zakresie przydzielonego mienia Gminy Katowice;

·           kierowanie organizacją i funkcjonowaniem kompleksowej działalności cmentarnej                              
        na obszarze cmentarnictwa komunalnego w mieście;

·           sprawowanie bieżącej opieki nad grobami osób zasłużonych, wskazanych przez Gminę,
        na obszarze wszystkich  miejsc spoczynku w mieście.

Hosting OSI go3.pl
Strona główna  ||  O firmie  ||  Oferta  ||  Kontakt