O FirmieOfertaKontakt
O Firmie

 

 

Świadczymy usługi z zakresu:

·        Organizację pogrzebów, kremacja ciał

·        Całodobowy przewóz zmarłych z domu również w niedziele i święta

·        Załatwiamy ZUS, KRUS, USC

·        Sprzedaż trumien oraz urn

·        Dysponujemy:     dwoma kaplicami, prosektorium, kwiaciarnią, organizujemy stypy

·        Na terenie Katowic posiadamy cztery cmentarze komunalne,
 pogrzeby wykonujemy na terenie całego kraju

·        Świadczymy usługi grabarskie

·         Biuro Obsługi Klienta tel. 32-255 15 51, 32-255 21 32, 607 399 321

 

 

Katowickie Cmentarze Komunalne (do 31.12.2010 r. Komunalny Zakład Usług Pogrzebowych) zostały utworzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Katowicach nr XII/59/90 z dnia 10.12.1990 r. oraz na podstawie Decyzji nr 100/90 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 17.12.1990 r.

Numer statystyczny 003543014

KCK obejmują swym działaniem obszary cmentarzy komunalnych i tereny przycmentarne ustalone geodezyjnie i bezpośrednio do nich przyległe, które funkcjonalnie związane są z działalnością tych obiektów. Tereny te są własnością Gminy Katowice. Obiekty te stanowią: wejscie
  1. Centralny Cmentarz Komunalny przy ul. Murckowskiej 9
  2. Cmentarz Komunalny w Ligocie przy ul. Panewnickiej 45
  3. Cmentarz Komunalny w Murckach przy ul. Kołodzieja      
  4. Cmentarz Komunalny w Murckach przy ul. Goetla           
  5. Cmentarz Wojskowy w Brynowie przy ul. Meteorologów  

 

 

Zadaniem Katowickich Cmentarzy jest bieżące zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie objętym przedmiotem działania. A przedmiotem działania KCK jest:

·           wykonywanie prac zleconych w zakresie transportu zwłok;

·        ·           świadczenie usług cmentarnych dla ludności;

·           zarządzanie i konserwacja cmentarzy komunalnych, z prowadzeniem pełnej ewidencji zmarłych;

·           sprawowanie nadzoru administracyjnego nad remontami bieżącymi obiektów cmentarnych;

·           prowadzenie ewidencji w zakresie przydzielonego mienia Gminy Katowice;

·           kierowanie organizacją i funkcjonowaniem kompleksowej działalności cmentarnej                             
       na obszarze cmentarnictwa komunalnego w mieście;

·           sprawowanie bieżącej opieki nad grobami osób zasłużonych, wskazanych przez Gminę, na obszarze wszystkich               miejsc spoczynku w mieście.
Hosting OSI go3.pl
Strona główna  ||  O firmie  ||  Oferta  ||  Kontakt