O FirmieOfertaKontakt
przetargi

.

 

 

WYKONUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI


CMENTARNO-POGRZEBOWE

 Biuro Obsługi Klienta tel. 32-255 15 51, 32-255 21 32, 607 399 321

 

 

 

 

 KATOWICKIE CMENTARZE KOMUNALNE OGŁASZAJĄ PRZETARG:

Sukcesywna dostawa trumien i krzyży w okresie od 27.04.2019r do 30.04.2020r z podziałem na zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATOWICKIE CMENTARZE KOMUNALNE ogłaszają przetarg nieograniczony na: 

Budowę nowego biura obsługi na cmentarzu przy ul. Goetla etap II - numer spr. 1/ZP/2019

 

 

 

KATOWICKIE CMENTARZE KOMUNALNE ogłaszają przetarg nieograniczony na: 

Budowę nowego biura obsługi na cmentarzu przy ul. Goetla etap I - numer spr. 6/ZP/2018

 

KATOWICKIE CMENTARZE KOMUNALNE ogłaszają przetarg nieograniczony na: 

Budowę nowego biura obsługi na cmentarzu przy ul. Goetla etap I - numer spr. 5/ZP/2018


SIWZ 5-2018 BOK etap 1.pdf


Załączniki do SIWZ:

zał. nr 1 formularz oferty BOK etap 1.docx

zał. nr 2,3,4 oświadczenia BOK etap 1.docx

zał. nr 5 wzor umowy BOK etap 1.pdf

zał. nr 6 klauzula RODO BOK etap 1.pdf

zał. nr 7 Program funkconalno-użytkowy BOK etap 1.pdf

zał. nr 8 przedmiar robót BOK etap 1.pdf

  zał. nr 9    -  Projekt   

1 architektura.pdf

2 BOK Cmentarz - Elektryka - Opis.pdf

3 BOK Cmentarz - Elektryka - Rysunki.pdf

4 instalacja co.pdf

5 instalacja wentylacji.pdf

6 instalacja wod-kan.pdf

7 przyłącze wod-kan.pdf

8 wewnetrzna instalacja gazowa.pdf

9 08_charakterystyka energetyczna.pdf

10 instalacje sanitarne - spis tresci.pdf

11 konstrukcja.pdf

12 BOK opinia geotechniczna.pdf

13 BOK warunki.pdf

14 Decyzja pozwolenia na budowę BOK.pdf

  zał. nr 10  -  Specyfikacja techniczna

ST architektura.pdf

ST konstrukcja.pdf

ST ogólna.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 


KATOWICKIE CMENTARZE KOMUNALNE ogłaszają przetarg nieograniczony na: 
Modernizację ściany zachodniej budynku administracyjnego na cmentarzu przy ul. Murckowskiej w Katowicach - II etap.