O FirmieOfertaKontakt
wynik przetargu

 

WYKONUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI


CMENTARNO-POGRZEBOWE

 Biuro Obsługi Klienta tel. 32-255 15 51, 32-255 21 32, 607 399 321


 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego : na sukcesywną dostawę trumien i krzyży  (nr 02/ZP/2019)

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na budowę nowego biura na cmentarzu przy ul. Goetla- etap I  (nr 05/ZP/2018). 

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Katowickie Cmentarze Komunalne.pdf

 

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na : sukcesywną dostawę nowych trumien i krzyży nagrobnych

na potrzeby Katowickich Cmentarzy Komunalnych (nr 02/ZP/2018).

 

Ogłoszenie o wyborze oferty.pdf

 

 

informacja o otwarciu ofert złożonych

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

 na : sukcesywną dostawę nowych trumien i krzyży nagrobnych

na potrzeby Katowickich Cmentarzy Komunalnych

 (nr 02/ZP/2018).

informacja.pdf

 

 

 

 KCK unieważnia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę nowych trumien  i krzyży nagrobnych

 uniewaznienie.pdf

 

 

Informacja o wyborze oferty w przetargu w trybie z wolnej ręki na przebudowę i modernizację ściany zachodniej budynku administracyjnego
na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej
(nr 04/ZP/2017).

 

 informacja.pdf

 


 

 

 

 

 Unieważnienie 2 przetargu na modernizację ściany zachodniej

uniewaznienie 2 przetargu ściana.pdf

 

 

Unieważnienie przetargu na modernizację ściany zachodniej
uniewaznienie przetargu ściana.pdf
<
Hosting OSI go3.pl
Strona główna  ||  O firmie  ||  Oferta  ||  Kontakt