O FirmieOfertaKontakt
opieka nad grobami

 

CMENTARZ NIE PRZYJMUJE ZGŁOSZEŃ NA SPRZĄTANIE GROBÓW W TERMINIE OD 22.07.24 DO 28.07.24

 

Opieka nad grobem obejmuje usługi jednorazowe oraz usługi w pakiecie.

Ceny usług przedstawione są odpowiednio w zleceniu wykonania usługi jednorazowej i w zleceniu wykonania usługi w pakiecie.

Ceny pakietu są zróżnicowane i zależą od wielkości grobu i liczby cykli ( 1, 3, 6 lub 12 razy).

 PAKIET obejmuje:
- uprzątnięcie zwiędłych, nieświeżych kwiatów i zużytych zniczy (na życzenie Klienta wyrażone w rubryce Uwagi –
  pozostawi się np.: sztuczne kwiaty, zużyte znicze, wazony itd.),
- umycie nagrobka (w zimie odśnieżanie),
- uporządkowanie terenu wokół mogiły,
- ustawienie 1 znicza,
- dokumentacja fotograficzna.

Usługi wykonywane są tylko w dni robocze.  

Termin wykonania usługi może być przesunięty o kilka dni (czynniki atmosferyczne).

Faktury do odbioru w KCK - dział administracji.

* USŁUGA SPRZĄTANIA GROBU BĘDZIE REALIZOWANA WYŁĄCZNIE PO WYPEŁNIENIU ODPOWIEDNIEGO
  FORMULARZA – NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ZLECENIA TELEFONICZNIE

* Zarządca cmentarza zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia uprzątnięcia nagrobka, jeżeli jego stan
  wymaga naprawy uszkodzeń, uzupełnienia ubytków, likwidacji pęknięć, lub silnie zabrudzonego nagrobka
  wymagającego specjalistycznego czyszczenia.
  W takich przypadkach zarządca cmentarza poinformuje Zlecającego usługę o szacunkowym koszcie wykonania
  naprawy lub renowacji nagrobka.

 

Aby zlecić usługę/zamówić kwiaty należy:

1) pobrać ze strony internetowej lub w biurze obsługi klienta: 

     - zlecenie wykonania usługi jednorazowej   

     lub

     - zlecenie wykonania usługi w pakiecie        

     oraz w razie potrzeby

     - zamówienie kwiatów                              

2) wypełnić zlecenie oraz zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie znakiem X wybrane usługi

3) w odpowiedniej kolumnie zamówienia zaznaczyć znakiem X wybrane artykuły

4) wysłać zlecenie i zamówienie na adres: uslugi@kzup.katowice.pl lub złożyć w biurze obsługi klienta

5) po otrzymaniu z KCK  akceptacji z numerem ID i kwotą zlecenia - wpłacić żądaną sumę na rachunek KCK
    nr 63 1020 2313 0000 3502 0515 4838 


 


Hosting OSI go3.pl
Strona główna  ||  O firmie  ||  Oferta  ||  Kontakt