O FirmieOfertaKontakt
opieka nad grobami

  

 

 

 

WYKONUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI


CMENTARNO-POGRZEBOWE

 Biuro Obsługi Klienta tel. 32-255 15 51, 32-255 21 32, 607 399 321

 

 

obejmuje:

- usługi podstawowe, oferowane w dwóch pakietach:

PAKIET 1

- uprzątnięcie zwiędłych, nieświeżych kwiatów i zużytych zniczy,
- umycie nagrobka z użyciem środków konserwujących (w zimie odśnieżanie),
- ustawienie 1 małego znicza,
- dokumentacja fotograficzna.

PAKIET 2

- uprzątnięcie zwiędłych, nieświeżych kwiatów i zużytych zniczy,
- umycie nagrobka z użyciem środków konserwujących (w zimie odśnieżanie),
- uporządkowanie terenu wokół mogiły,
- nabłyszczanie nagrobka,
- ustawienie 1 dużego znicza,
- dokumentacja fotograficzna.

Ceny pakietów zależą od wielkości grobu - standartowe: pojedynczy, rodzinny [R] lub urnowy [U] oraz ponadstandartowe [PS]. 
Pakiety mogą być wykonywane w cyklach:  jednorazowo, 3, 6 lub 12 razy w roku.

Usługi wykonywane są tylko w dni robocze.

Termin wykonania usługi może być przesunięty do 3 dni (czynniki atmosferyczne)

Faktury do odbioru w KCK - dział administracji

* USŁUGA SPRZĄTANIA GROBU NIE BĘDZIE REALIZOWANA JEŻELI KLIENT NIE PODA ADRESU E'MAIL LUB TELEFONU - W CELU UŁATWIENIA KOMUNIKACJI I EWENTUALNYCH UWAG. 

*ZARZĄDCA CMENTARZA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY PRZYJĘCIA ZLECENIA NA PIELĘGNACJĘ NAGROBKA, JEŻELI JEGO STAN WYMAGA UPRZEDNIEGO PRZEPROWADZENIA NAPRAWY USZKODZEŃ, UZUPEŁNIENIA UBYTKÓW, LIKWIDACJI PĘKNIĘĆ, LUB SILNIE ZABRUDZONYCH NAGROBKÓW WYMAGĄJACYCH SPECJALISTYCZNEGO CZYSZCZENIA. W TAKICH PRZYPADKACH ZARZĄDCA CMENTARZA POINFORMUJE ZLECAJĄCEGO USŁUGĘ O SZACUNKOWYM KOSZCIE WYKONANIA NAPRAWY LUB RENOWACJI NAGROBKA ORAZ W RAZIE POTRZEBY WSKAŻE ZAKŁAD KAMIENIARSKI, KTÓRY MÓGŁBY PRZYJĄĆ TAKIE ZLECENIE. W OKRESIE ZIMOWYM GROBY NIE SĄ MYTE WODĄ,

 

Cennik Pakiety 2019


- usługi podstawowe, realizowane jednorazowo

          - usługi dodatkowe, realizowane jednorazowo

 Cennik usług jednorazowych 2019

Aby zlecić usługę/zamówić znicze/kwiaty należy:

1) pobrać ze strony internetowej:

       - formularz zgłoszeniowy

      - zlecenie usługi


       - zamówienie zniczy i kwiatów

2) wypełnić formularz zgłoszeniowy

3) w odpowiedniej kolumnie Zlecenia zaznaczyć znakiem X zamawiane usługi

4) w kolumnie 4 Zamówienia zaznaczyć znakiem X odpowiednie artykuły

7) KCK po otrzymaniu płatności wyślą e'mailem fakturę

5) wysłać formularz, zlecenie i zamówieniena na adres uslugi@kzup.katowice.pl

6) po otrzymaniu z KCK akceptacji z numerem ID i kwotą zlecenia - wpłacić na konto KCK żądaną sumę

Realizacja zlecenia rozpocznie się 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty na koncie KCK

 


Hosting OSI go3.pl
Strona główna  ||  O firmie  ||  Oferta  ||  Kontakt